Bane Nor TMS - digitalisering av hovedsikkerhetsvakt sin arbeidshverdag

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

 

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling.

 

Bane NOR har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

 

Bane NOR har om lag 4 400 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

PROBLEMSTILLING

«Hvordan kan arbeidsdagen til en hovedsikkerhetsvakt

implementeres i fremtidens Traffic Management

System?»

STATUSRAPPORT

Aktiv

HENRIK HOLDHUS ANDRESEN

ANVENDT DATATEKNOLOGI

Henrik har tidligere jobberfaringer fra lysdesign og intresserer seg stort for UX-design, samt HMI-grensesnitt i applikasjoner. Henrik er i prosjektet designansvarlig og designutvikler.

SILJE VIKO

DATAINGENIØR

Silje jobber som systemdriftsansvarlig hos Sparebank 1. Hun er opptatt av interaksjonen mellom mennesker og data, og hvordan lage dette brukervennlig. Silje sine arbeidsoppgaver i prosjektet er kompetanseansvarlig og produktansvarlig.

MITCH RJIKE

ANVENDT DATATEKNOLOGI

Mitch jobber med teknisk support i digitale kanaler i Telia. Han er opptatt av struktur og gode designløsninger. Mitch er kommunikasjonsansvarlig og systemansvarlig i prosjektet.

TEAMET

Bane NOR Addresse

7 Etasje,

Biskop Gunnerus' gate 14

0185 Oslo

© All rights reserved.